Delta Group | קבוצת דלתא יזמות נדל"ן

יזמות בינ"ל
קבוצת דלתא יזמית של מספר פרויקטים בארה"ב

יזמות בינ"ל

קבוצת דלתא יזמית של מספר פרויקטים בארה”ב.

הפרויקטים כוללים קומפלקסים של 200 דירות ומעלה, בתי מלון ובתים פרטיים.

דוגמאות לפרויקטים בביצוע:

FLORIDA USA – TAMPA

קומפלקס הבנוי מ-120 יחידות קוטג’ים יוקרתיים המשקיפים למימי האגמים

CLEAR WATER LAKE VILLAGE

פרויקט בשכונה יוקרתית הנושקת למפרץ מקסיקו

הפרויקט מורכב מ-4 בניינים ובסה”כ 164 דירות