Delta Group | קבוצת דלתא יזמות נדל"ן

נסיון בבניה

נסיון בבניה

סמנכ”ל התפעול בקבוצה הינו אילן חן.

אילן חן מייצג ניסיון רב של פרויקטים רבים אשר ניהל בארץ.

בחלק מניסיונו התמחה אילן בחילוץ פרויקטים רבים אשר היו תקועים מסיבות רבות ומגוונות בין אם עקב קשיים שהוערמו על ידי רשויות ממשלתיות שונות כגון: מס רכוש, עיריות מקומיות ועד לחברות ממשלתיות ופרטיות כגון עמיגור וכד’ והביאם לסיומם המוצלח.

אלנבי 32 תל אביב פרויקט בשימור מחמיר אדריכל – ניצה סמוק

פרץ חיות 36 תל אביב
אדריכל – גרינהאוס

שפ”ר 6 תל אביב
אדריכל – תמיר חטיבה

ביצוע שלד
רוטשילד 65 תל אביב

שיפוץ המבנים שנפגעו מטיל במבצע “עמוד ענן” העסיס 30-34 ראשל”צ