Delta Group | קבוצת דלתא יזמות נדל"ן

תמ"א 38
חברתנו מתמחה בעיקר ביזמות פרוייקטים -תמ"א 38-1 ותמ"א 38-2

תמ"א 38

כחלק מחזונו של מר טבוך, תפיסת הקבוצה הינה כי בעלי הדירות הינם שותפים בפרויקט. לכן קבענו מדיניות של הצעה מדורגת. בכל פרויקט אנו מגישים לדירים הצעה בסיסית והצעה מורחבת..

ה”הצעה הבסיסית” הינה על סמך המינימום אשר ידוע שיאושר ע”י הרשות המקומית.

ה”הצעה המורחבת” הינה במידה ותתקבלנה הקלות אשר אנו נבקש מהרשות המקומית ורווח הפרויקט יגדל. כך גם תמורות הדיירים יגדלו בהתאמה.

תמ"א 38/2

בכל פרויקט ניתנות הצעות שונות בהתאם לתנאי המגרש והיתר הבניה אשר מתקבל. עם זאת לרוב ההצעה הכללית של קבוצת דלתא הינה:

 • בנין ודירה חדשה.
 • הגדלת שטח הדירה בגודל של 8-25 מ”ר.
 • שיפור קומת הדירה (עליה של קומה).
 • לובי מפואר בכניסה לבנין.
 • מעליות
 • תוספת מרפסות שמש בגודל של 12 מ”ר לדירה.
 • בנין מחוזק כנגד רעידות אדמה.
 • מפרט טכני עשיר לכל הדירות
 • מטבח לפי בחירה
 • עיצוב פנים הבית ע”י אדריכל מעצב פנים.
 • שינוי פנים הדירה וחלוקת החדרים ע”פ בחירת הדייר.
 • מחסן לכל דירה
 • עו”ד דיירים במימון מלא.
 • תשלום מלא של כל המיסים החלים על הדיירים.
 • ערבות חוק מכר בשווי הדירה.
 • ערבות שכר דירה מדורגת לאורך הפרויקט.
 • מימון שכר דירה מלא לאורך כל תקופת הבניה.
 • הובלת הדירה הלוך ושוב.
 • פיתוח סביבתי, גינה, לובי ושבילי גישה.
 • כל זאת ללא כל עלות מצד הדיירים.

תמ"א 38/1

בכל פרויקט ניתנות הצעות שונות בהתאם לתנאי המגרש והיתר הבניה אשר מתקבל. עם זאת לרוב ההצעה הכללית של קבוצת דלתא הינה:

 • הרחבת שטח הדירה בחדר נוסף (ממ”ד).
 • שיפוץ ויצירת לובי כניסה מפואר.
 • מעלית
 • חיזוק הבניין כנגד רעידות אדמה.
 • חידוש המראה החיצוני של הבנין.
 • מרפסות שמש חדשות לדירות.
 • מפקח פרויקט מטעם הדיירים.
 • עו”ד דיירים.
 • תשלום מלא של כל המיסים החלים על הדיירים.
 • פיתוח סביבתי, גינה, לובי ושבילי גישה.

כל זאת ללא כל עלות מצד הדיירים.